SẢN PHẨM >> Lưới băng tải inox xích 2 bên


Lưới băng tải inox xích 2 bên

  • Mô tả: Lưới băng tải xỏ ty 2 bên trong ngành thực phẩm, sấy, thủy sản.

  • Mã SP: L01

  • Lượt xem: 9116
  • Báo Giá
« 1 2 3 »